Przejdź do treści

Komunikaty o jakości wody

Komunikat PPIS w Ostrołęce z dnia 23.06.2020r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego w Szkole Podstawowej w Wejdzie, gm. Łyse

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce informuje o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego w Szkole Podstawowej w Wejdzie.

Komunikat PPIS w Ostrołęce z dnia 21.01.2020r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego w Szkole Podstawowej w Łączkach, gm. Łyse

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce informuje o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego w Szkole Podstawowej w Łączkach.

Komunikat PPIS w Ostrołęce z dnia 23.12.2019r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego w Szkole Podstawowej w Czarni, gm. Kadzidło

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce informuje o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego w Szkole Podstawowej w Czarni, gm. Kadzidło.

Komunikat PPIS w Ostrołęce z dnia 20.12.2019r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego w Szkole Podstawowej w Łączkach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce informuje o przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego w Szkole Podstawowej w Łączkach.

Komunikat PPIS w Ostrołęce z dnia 13.12.2019r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego w Szkole Podstawowej w Łączkach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce informuje o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego w Szkole Podstawowej w Łączkach ze względu na  zanieczyszczenie mikrobiologiczne: liczba bakterii grupy coli – 18 jtk/100 ml przy dopuszczalnej zawartości 0 w przebadanej próbce wody pobranej dnia 09.12.2019r. wg sprawozdania nr HKL.501.2996.2019 z dnia 11.12.2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu w Szkole Podstawowej w Łączkach, informuje, że woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych z wyjątkiem spłukiwania toalet

Jednocześnie informuje, że istnieje możliwość poprawy jakości wody w ramach realizowanych działań naprawczych poprzez dezynfekcję urządzenia i intensywne płukanie sieci wodociągowej

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat PPIS w Ostrołęce z dnia 10.12.2019r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego w Szkole Podstawowej w Czarni, gm. Kadzidło

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce informuje o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego w Szkole Podstawowej w Czarni, gm. Kadzidło


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w listopadzie i grudniu 2019r., informuje, że stwierdzono ponadnormatywne zawartości manganu. W wodzie stwierdzono przekroczenie manganu: 1014±95 u.g/1 i 973±90 lig/1, przy dopuszczalnym zakresie wartości - 50 ug/l. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykazane wartości przekroczeń manganu nie pozwalają na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów i stwierdzenie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego Szkoły Podstawowej w Czarni, gm. Kadzidło. Mangan odkłada się w organizmie — w wątrobie, trzustce, nerkach, jelitach. W większych dawkach drażni skórę, spojówki i górne drogi oddechowe, w nadmiarze może być toksyczny dla tkanki nerwowej. Nadmiar manganu powoduje uszkodzenie ścian naczyń włosowatych układu krwionośnego. Działa trująco, podrażniając ośrodkowy układ nerwowy i wywołując marskość wątroby. Szybkość występowania objawów zatrucia zależy od indywidualnej wrażliwości na związki manganu.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z urządzenia wodociągowego w Szkole Podstawowej w Czarni, gm. Kadzidło informuje, że:  woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi, z wyjątkiem korzystania do celów sanitarno-higienicznych i spłukiwania toalet

Komunikat PPIS w Ostrołęce z dnia 27.11.2019r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego w Szkole Podstawowej w Łączkach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce informuje  o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego w Szkole Podstawowej w Łączkach  ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne: liczba bakterii grupy coli – 23 jtk/100 ml przy dopuszczalnej zawartości 0 w przebadanej próbce wody pobranej dnia 25.11.2019r. wg sprawozdania nr HKL.501.2863.2019 (cząstkowe) z dnia 27.11.2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu w Szkole Podstawowej w Łączkach, informuje, że woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych z wyjątkiem spłukiwania toalet

Jednocześnie informuje, że istnieje możliwość poprawy jakości wody w ramach realizowanych działań naprawczych poprzez dezynfekcję urządzeń i intensywne płukanie

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.