Przejdź do treści

Oferta pracy

Specjalista Zdrowia Publicznego w Sekcji Higieny Pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrołęce zatrudni osobę do 29 roku życia na staż z PUP z opcją zatrudnienia na dłuższy okres na stanowisko Specjalista Zdrowia Publicznego w Sekcji Higieny Pracy

Wymagania:
- wykształcenie wyższe : Ochrona Środowiska, Chemia ,Technologia Żywności
- bardzo dobra organizacja własnej pracy,
- umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, rzetelność, sumienność, dokładność
- znajomość pakietu Microsoft Office,
- prawo jazdy kat B,
- odporność na stres,
- status osoby bezrobotnej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres kadry.ostroleka@psse.waw.pl lub pocztą na adres Powiatowa Stacja - Sanitarno Epidemiologiczna w Ostrołęce ul. Targowa 4 07-410 Ostrołęka.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna z siedzibą ul. Targowa 4, 07 - 410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Specjalista Zdrowia Publicznego. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
...............................................
(data i podpis kandydata do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrołęce z siedzibą ul. Targowa 4, 07 - 410 Ostrołęka,
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod.ostroleka@psse.waw.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod.ostroleka@psse.waw.pl;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji